LASTIC JE MULTIFUNKČNÉ LASEROVÉ ZARIADENIE PRE BEZKONTAKTNÉ OPRACOVANIE PLASTOV

LASTIC je cenovo dostupná laserová pracovná stanica. Je určená ako nadstavba vstrekolisov, pracovná stanica na existujúcich dopravníkoch alebo prídavné zariadenie k robotickým aplikáciám. Štandardné varianty ponúkajú plnohodnotné programovacie prostredie priamo v stanici. Skenerová hlava umožňuje nastavenie akejkoľvek 2D trajektórie a ergonomické nastavenie procesu je zaručené vďaka pripojeniu pomocou ethernetu či USB. Stanicu je možné okrem plastikárskeho priemyslu využiť taktiež veľmi efektívne pre spracovanie organických a iných materiálov.

Ekonomická návratnosť zariadenia sa pohybuje už od 1 roku pri jednozmennej prevádzke.


Dopyt / Viac info

 • Ergonomické intuitívne ovládanie
 • Možnosť jednoduchej implementácie do existujúceho systému
 • Rýchle programovanie trajektórie
 • Import hotových kriviek
 • DMX
 • Červený laserový zväzok pre náhľad rezanej trajektórie
 • Vysoká opakovacia presnosť
 • Nízky procesný čas
 • Multifunkčný – možnosť nastavenia stroja pre rezanie, vŕtanie, značenie a gravírovanie
 • Jednoduchá údržba
Zdroj CO2 Fiber
Výkon 30, 55, 70 W 10, 20, 30 W
Vlnová dĺžka 10 600 nm 1064 nm
Životnosť zdroja 15 000 hod 110 000 hod
Pracovná plocha od 100×100 mm do 250×250 mm(záleží na výkone laseru a na type optiky)
Presnosť 0,009 mm
Pracovná vzdialenosť od 120 mm do 220 mm
Výkonový odber od 0,8 kW do 1,9 kW(záleží na výkone laseru)
Elektrické napätie 230 V
Veľkosť podľa požadovaného typu

Model H – autonómna stacionárna jednotka s možnosťou programovania trajektórií priamo na jednotke a s možnosťou ovládania ďalších periférií

Model M – stacionárna jednotka s pripojením na nadradený systém (možnosť implementácie kontrolného panelu, možnosť pridania ovládania periférie)

Model L – OEM verzia dodania a parametrizácie základnej laserovej technológie s pripojením na nadradený systém.

* Optické parametre modelov sú vždy špecifikované na konkrétny okruh využitia.

Periférie Model H Model M
Odsávanie ·         ·         
Air-Knife ·          ·         
Možnosť pripojenia ďalšej senzoriky ·           
Prídavné chladenie ·          ·         
Plný vzdialený prístup ·           

* Periférie a komponenty sú dostupné iba pro model H alebo model M.

 • Možnosť vzdialeného prístupu pri servisnej a aplikačnej podpore.
 • Riešenie servisu priamo na mieste s reakciou do 24 hodín.
 • Kompletné servisné i aplikačné zaškolenie pre optimálne využitie prístroja.